Menu

Ommel Maskinstation - Naturpleje, søer, vandløb, naturarealer og dyreindhegning

Ommel maskinstation er specialist i naturpleje. Vi udfører fx. oprensning af eksisterende søer, vandløb og vandhuller samt etablering af nye. Vi klarer også slåning af naturarealer, fjernelse af krat og buskadser samt etablering af dyreindhegning.

Alt sker med anvendelse af vore egne miljørigtige, brændstofbesparende maskiner - fx. bruger vores nye 22 tons bæltemaskine bio-olie i hydrauliksystemet.

 


Etablering af søer og vandhuller


Oprensning af eksisterende vandhuller


Oprydning i krat og buskadser


Oprydning på strandareal med 22 tons bæltemaskine


Dem her passer vi på - her er det en tudse


Nyanlæg med bæltemaskine


Pumpestation


Slåning af naturarealer


Naturpleje - smukt ser det ud...

Kontakt os på tlf. 40 31 20 04

Ommel Maskinstation | Skolevej 6, 5960 Marstal | Tlf. 40 31 20 04 | mail@ommelmaskinstation.dk